The privilege to study wall paintings from close-up for many years became a source of inspiration for Begga Vermaelen’s paintings.

She obtained a master’s degree in the conservation and restoration of murals at KASKA (Antwerp), and is currently working on projects at MUSA bv.

In her paintings, from a material-technical point of view, she became fascinated by the hard surface of murals (the background as a starting point), their texture and layering in structure – and was also touched by their monumentality and the all inclusive viewer’s experience they provide.

On the other hand, the atmosphere and use of colour in the frescoes of renaissance masters also became a source of inspiration.

In her drawings we discover the material-technical influences of modernist graphics and linoleum printing.

Given her background, it is not surprising that light shades and light incidence are a recurrent topic. But although her work is embedded in longstanding traditions, it does reflect on contemporary questions and topics: how does the “naked” human relate to the background of mediatization (her use of newspaper and magazine paper); how can nature be imagined and represented alongside the interventions of man – and what remains of these interventions in the course of time?

These are just some of the perspectives that sometimes produce dark and alienating images, but always, somewhere, in hopeful light.

Text by Luc Adriaenssen

SOLO EXHIBITIONS

2022                         GC De Kam, Wezembeek-Oppem (BE)
2021                         En Passant, Conscience20, Antwerp (BE)
2020                         Tevoorschijn, Conscience20, Antwerp (BE)
2019                         Prelude, Hendrik Conscienceplein 20, Antwerp (BE)

GROUP EXHIBITIONS

2022                        Palimpsest #3, YOC platform, Galerie Dessers, Hasselt (BE)
2020                        Open Ateliers, Exhibition, Zuiderspershuis, Antwerp (BE)
2017                        Viewmaster/Masterview, Zuiderspershuis, Antwerp (BE)
2017                        O’Final, Campo&Campo, Antwerp (BE)

Het jarenlange privilege om muurschilderingen van zeer dichtbij te bestuderen, werd een inspiratiebron voor het vrije werk van Begga Vermaelen.

Zij behaalde een master in de conservatie en restauratie van muurschilderingen aan KASKA (Antwerpen), en werkt momenteel aan projecten bij MUSA bv.

In haar schilderijen raakte zij enerzijds materiaaltechnisch gefascineerd door het harde oppervlak (de achtergrond als vertrekpunt), de textuur en gelaagdheid in opbouw – en voelde zich ook aangesproken door de monumentaliteit en totaalbeleving van muurschilderingen.

Anderzijds inspireerden duidelijk sfeer en kleurgebruik van de fresco’s van renaissancemeesters.

In haar tekeningen zien we meer de materiaaltechnische invloeden van modernistische grafiek en linodruk.

Vanuit haar achtergrond is het niet verwonderlijk dat lichtschakeringen en –inval een terugkomend onderwerp zijn.

Echter, ingebed in een lange traditie bezint zij zich rond hedendaagse vragen en onderwerpen: hoe ziet de “naakte” mens eruit tegen een achtergrond van een mediale wereld (kranten- en magazinepapier);

Hoe kunnen we ons de natuur nog verbeelden en representeren naast en met de ingrepen van de mens – en wat blijft er na verloop van tijd van die ingrepen over?

Het zijn slechts enkele van de invalshoeken die soms wat duistere en bevreemdende beelden opleveren, maar steeds, ergens, in hoopvol licht.

Tekst door Luc Adriaenssen

SOLO TENTOONSTELLING

2022                         GC De Kam, Wezembeek-Oppem (BE)
2021                         En Passant, Conscience20, Antwerpen (BE)
2020                         Tevoorschijn, Conscience20, Antwerpen (BE)
2019                         Prelude, Hendrik Conscienceplein 20, Antwerpen (BE)

GROEPSTENTOONSTELLING

2022                         Palimpsest #3, YOC platform, Galerie Dessers, Hasselt (BE)
2020                         Open Ateliers, Zuiderspershuis, Antwerpen (BE)
2017                         Viewmaster/Masterview, Zuiderspershuis, Antwerpen (BE)
2017                         O’Final, Campo&Campo, Antwerpen (BE)